Vypnutí, uspání nebo hibernace počítače (2023)

Počítač můžete vypnout mnoha způsoby – můžete ho úplně vypnout, uspat nebo hibernovat.

Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows 7

Úplné vypnutí počítače

Pokud chcete vypnout, vyberte Start a pak vyberte Power > Vypnout.

Režim spánku

Režim spánku používá velmi málo energie, počítač se spustí rychleji a vy se okamžitě vrátíte tam, kde jste odešli. Nemusíte se obávat, že přijdete o práci kvůli vybití baterie, protože Windows automaticky ukládá celou vaši práci Windows vypne počítač, pokud je baterie moc nízká. Režim spánku použijte, když budete chvíli mimo počítač – třeba když si jdeme na přestávku na kávu.

Většina počítačů (hlavně přenosné počítače atablety) přechází do režimu spánku, když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení.

Když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení, nastavíte počítač tak, aby byl v režimu spánku:

 1. Na hlavním panelu vyberte Hledat, zadejte Ovládací panely a vyberte ho z výsledků.

 2. Vyberte Systém a zabezpečení.

 3. V části Možnosti napájení vyberte Změnit, co tlačítka napájení dělají.

 4. Vyberte Změnit nastavení, která jsou momentálně nedostupná.

 5. Vyberte možnosti podle toho, jak má režim spánku fungovat:

  • U přenosného počítače rozbalte seznam Při zavření víka ve sloupci Na baterii a vyberte Režim spánku. V případě potřeby opakujte postup pro sloupec Zapojeno do.

  • U stolního počítače, tabletu nebo přenosného počítače rozbalte seznam Po stisknutí tlačítka napájení ve sloupci Na baterii a vyberte Režim spánku. V případě potřeby opakujte postup pro sloupec Zapojeno do.

   (Video) Jak naplánovat vypnutí počítače?

 6. Vyberte Uložit změny.

Když budete chtít počítač uspat, stiskněte tlačítko napájení na stolním počítači, tabletu nebo přenosném počítači nebo zavřete víko přenosného počítače.

Uvětšiny počítačů se můžete po stisknutí tlačítka napájení vrátit zpět kpráci. Ale ne všechny počítače jsou stejné. Můžete je probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo, pokud se jedná opřenosný počítač, otevřením víka. Další informace najdete vdokumentaci dodané kpočítači nebo na webu výrobce.

Režim hibernace

Tato možnost je navržená pro přenosné počítače anemusí být dostupná uvšech počítačů. (Například počítače sInstantGo nemají možnost hibernace.) Při hibernaci se spotřebovává míň energie než při spánku akdyž počítač znova spustíte, dostanete se zase tam, kde jste skončili (ikdyž ne tak rychle jako ze spánku).

Hibernaci používejte, když víte, že počítač nebudete používat delší dobu aže nebudete mít příležitost vtéto době dobít baterii. Napřed se podívejte, jestli je tato možnost dostupná na vašem počítači, apokud je, tak ji zapněte.

Nastavení počítače tak, aby hibernuje:

 1. Na hlavním panelu vyberte Hledat, zadejte Ovládací panely a vyberte ho z výsledků.

 2. Vyberte Systém a zabezpečení.

 3. V části Možnosti napájení vyberte Změnit, co tlačítka napájení dělají.

 4. Vyberte Změnit nastavení, která jsou momentálně nedostupná.

 5. V části Nastavení vypnutí vyberte Hibernace.

 6. Vyberte Uložit změny.

Teď budete moct hibernovat počítač několika různými způsoby:

 • Vyberte Start a pak vyberte Power > Hibernace.

 • Stiskněte klávesu Windows + X na klávesnici a pak vyberte Vypnout nebo odhlásit > hibernace.

Poznámka:Pokud zařízení připojená kpočítači (například monitory, tiskárny nebo skenery) nefungují správně po probuzení zrežimu spánku nebo hibernace, budete asi muset zařízení odpojit aznovu připojit nebo restartovat počítač. Měli byste se také ujistit, že máte pro všechna zařízení nejnovější ovladače.

Úplné vypnutí počítače

Pokud chcete vypnout, vyberte Start a pak vyberte Power > Vypnout.

(Video) Jde na noc vypnout RGB podsvícení počítače?

Režim spánku

Režim spánku používá velmi málo energie, počítač se spustí rychleji a vy se okamžitě vrátíte tam, kde jste odešli. Nemusíte se obávat, že přijdete o práci kvůli vybití baterie, protože Windows automaticky ukládá celou vaši práci Windows vypne počítač, pokud je baterie moc nízká. Režim spánku použijte, když budete chvíli mimo počítač – třeba když si jdeme na přestávku na kávu.

Většina počítačů (hlavně přenosné počítače atablety) přechází do režimu spánku, když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení.

Když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení, nastavíte počítač tak, aby byl v režimu spánku:

 1. Otevřete možnosti napájení – vyberte Start a potom vyberte Nastavení > System > Power & sleep > Další nastavení napájení.

 2. Proveďte jeden ztěchto kroků:

  • Pokud používáte stolní počítač, tablet nebo přenosný počítač, vyberte Zvolit, co tlačítka napájení používají. Vedle možnosti Když stisknu tlačítko napájení, vyberte Režim spánku a pak vyberte Uložit změny.

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na Nastavení pro zavření víka. Vedle možnosti Při zavření víka vyberte Režim spánku a pak vyberte Uložit změny.

Když budete chtít počítač uspat, stiskněte tlačítko napájení na stolním počítači, tabletu nebo přenosném počítači nebo zavřete víko přenosného počítače.

Uvětšiny počítačů se můžete po stisknutí tlačítka napájení vrátit zpět kpráci. Ale ne všechny počítače jsou stejné. Můžete je probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo, pokud se jedná opřenosný počítač, otevřením víka. Další informace najdete vdokumentaci dodané kpočítači nebo na webu výrobce.

Režim hibernace

Tato možnost je navržená pro přenosné počítače anemusí být dostupná uvšech počítačů. (Například počítače sInstantGo nemají možnost hibernace.) Při hibernaci se spotřebovává míň energie než při spánku akdyž počítač znova spustíte, dostanete se zase tam, kde jste skončili (ikdyž ne tak rychle jako ze spánku).

Hibernaci používejte, když víte, že počítač nebudete používat delší dobu aže nebudete mít příležitost vtéto době dobít baterii. Napřed se podívejte, jestli je tato možnost dostupná na vašem počítači, apokud je, tak ji zapněte.

Hibernace počítače:

 1. Otevřete možnosti napájení – vyberte Start a potom vyberte Nastavení > System > Power & sleep > Další nastavení napájení.

 2. Vyberte Nastavení tlačítka napájení apak vyberte Změnit nastavení, která nejsou momentálně k dispozici. Včásti Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko Hibernovat (pokud je k dispozici) apak vyberte Uložit změny.

Teď budete moct hibernovat počítač několika různými způsoby:

 • Vyberte Start a pak vyberte Power > Hibernace.

 • Stiskněte klávesu Windows + X na klávesnici a pak vyberte Vypnout nebo odhlásit > hibernace.

Poznámka:Pokud zařízení připojená kpočítači (například monitory, tiskárny nebo skenery) nefungují správně po probuzení zrežimu spánku nebo hibernace, budete asi muset zařízení odpojit aznovu připojit nebo restartovat počítač. Měli byste se také ujistit, že máte pro všechna zařízení nejnovější ovladače.

(Video) Způsoby vypnutí počítače

Úplné vypnutí počítače

Pokud chcete vypnout Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, přesuňte myš do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem myši na Start nebo stiskněte klávesu s logem Windows + X na klávesnici. Klepněte nebo vyberte Vypnout nebo odhlásit se a zvolte Vypnout.

Režim spánku

Režim spánku používá velmi málo energie, počítač se spustí rychleji a vy se okamžitě vrátíte tam, kde jste odešli. Nemusíte se obávat, že přijdete o práci kvůli vybití baterie, protože Windows automaticky ukládá celou vaši práci Windows vypne počítač, pokud je baterie moc nízká. Režim spánku použijte, když budete chvíli mimo počítač – třeba když si jdeme na přestávku na kávu.

Většina počítačů (hlavně přenosné počítače atablety) přechází do režimu spánku, když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení.

Když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení, nastavíte počítač tak, aby byl v režimu spánku:

 1. Otevřete možnosti napájení – potáhněte prstem od okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši dolů a pak vyberte Hledat), do vyhledávacího pole zadejte možnosti napájení a potom klepněte nebo vyberte Možnosti napájení.

 2. Proveďte jeden ztěchto kroků:

  • Pokud používáte počítač, tablet nebo přenosný počítač, vyberte Nastavení tlačítka napájení. Vedle možnosti Když stisknu tlačítko napájení, vyberte Režim spánku a pak vyberte Uložit změny.

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na Nastavení pro zavření víka. Vedle možnosti Při zavření víka vyberte Režim spánku a pak vyberte Uložit změny.

Když budete chtít počítač uspat, stiskněte tlačítko napájení na stolním počítači, tabletu nebo přenosném počítači nebo zavřete víko přenosného počítače.

Uvětšiny počítačů se můžete po stisknutí tlačítka napájení vrátit zpět kpráci. Ale ne všechny počítače jsou stejné. Můžete je probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo, pokud se jedná opřenosný počítač, otevřením víka. Další informace najdete vdokumentaci dodané kpočítači nebo na webu výrobce.

Režim hibernace

Tato možnost je navržená pro přenosné počítače anemusí být dostupná uvšech počítačů. (Například počítače sInstantGo nemají možnost hibernace.) Při hibernaci se spotřebovává míň energie než při spánku akdyž počítač znova spustíte, dostanete se zase tam, kde jste skončili (ikdyž ne tak rychle jako ze spánku).

Hibernaci používejte, když víte, že počítač nebudete používat delší dobu aže nebudete mít příležitost vtéto době dobít baterii. Napřed se podívejte, jestli je tato možnost dostupná na vašem počítači, apokud je, tak ji zapněte.

Hibernace počítače:

 1. Otevřete možnosti napájení – potáhněte prstem od okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši dolů a pak vyberte Hledat), do vyhledávacího pole zadejte možnosti napájení a potom klepněte nebo vyberte Možnosti napájení.

 2. Vyberte Nastavení tlačítka napájení apak vyberte Změnit nastavení, která nejsou momentálně k dispozici. Včásti Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko Hibernovat (pokud je k dispozici) apak vyberte Uložit změny.

Teď budete moct hibernovat počítač několika různými způsoby:

 • Přesuňte myš do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem myši na Start nebo Windows klávesy s logem + X na klávesnici. Klepněte nebo vyberte Vypnout nebo odhlásit se a zvolte Hibernace.

  (Video) Windows 10 - Přidání možnosti hibernace počítače

 • Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení. (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého dolního rohu obrazovky, přesuňte ukazatel myši nahoru a vyberte Nastavení.) Klepněte nebo vyberte Power > Hibernace.

Poznámka:Pokud zařízení připojená kpočítači (například monitory, tiskárny nebo skenery) nefungují správně po probuzení zrežimu spánku nebo hibernace, budete asi muset zařízení odpojit aznovu připojit nebo restartovat počítač. Měli byste se také ujistit, že máte pro všechna zařízení nejnovější ovladače.

Úplné vypnutí počítače

Pokud chcete vypnout, vyberte Spustit Vypnutí, uspání nebo hibernace počítače (1) a pak vyberte Vypnout.

Režim spánku

Režim spánku používá velmi málo energie, počítač se spustí rychleji a vy se okamžitě vrátíte tam, kde jste odešli. Nemusíte se obávat, že přijdete o práci kvůli vybití baterie, protože Windows automaticky ukládá celou vaši práci Windows vypne počítač, pokud je baterie moc nízká. Režim spánku použijte, když budete chvíli mimo počítač – třeba když si jdeme na přestávku na kávu.

Většina počítačů (hlavně přenosné počítače atablety) přechází do režimu spánku, když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení.

Když zavřete víko nebo stisknete tlačítko napájení, nastavíte počítač tak, aby byl v režimu spánku:

 1. Otevřete možnosti napájení – vyberte Start Vypnutí, uspání nebo hibernace počítače (2)a pak vyberte Ovládací panely > Možnosti systému a zabezpečení >Možnosti napájení.

 2. Proveďte jeden ztěchto kroků:

  • Pokud používáte počítač, tablet nebo přenosný počítač, vyberte Nastavení tlačítka napájení. Vedle možnosti Když stisknu tlačítko napájení, vyberte Režim spánku a pak vyberte Uložit změny.

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na Nastavení pro zavření víka. Vedle možnosti Při zavření víka vyberte Režim spánku a pak vyberte Uložit změny.

 3. Když budete chtít počítač uspat, stiskněte tlačítko napájení na stolním počítači, tabletu nebo přenosném počítači nebo zavřete víko přenosného počítače.

Uvětšiny počítačů se můžete po stisknutí tlačítka napájení vrátit zpět kpráci. Ale ne všechny počítače jsou stejné. Můžete je probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo, pokud se jedná opřenosný počítač, otevřením víka. Další informace najdete vdokumentaci dodané kpočítači nebo na webu výrobce.

Režim hibernace

Tato možnost je navržená pro přenosné počítače anemusí být dostupná uvšech počítačů. (Například počítače sInstantGo nemají možnost hibernace.) Při hibernaci se spotřebovává míň energie než při spánku akdyž počítač znova spustíte, dostanete se zase tam, kde jste skončili (ikdyž ne tak rychle jako ze spánku).

Hibernaci používejte, když víte, že počítač nebudete používat delší dobu aže nebudete mít příležitost vtéto době dobít baterii. Napřed se podívejte, jestli je tato možnost dostupná na vašem počítači, apokud je, tak ji zapněte.

Hibernace počítače:

 1. Otevřete možnosti napájení – vyberte Start Vypnutí, uspání nebo hibernace počítače (3)a pak vyberte Ovládací panely> Možnosti systému a zabezpečení > Možnosti napájení.

 2. Vyberte Nastavení tlačítka napájení apak vyberte Změnit nastavení, která nejsou momentálně k dispozici. Včásti Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko Hibernovat (pokud je k dispozici) apak vyberte Uložit změny.

  (Video) Windows 10 - zrušit usínání, vypínání

Teď budete moct hibernace počítače – vyberte Start Vypnutí, uspání nebo hibernace počítače (4), vyberte šipku vedle Vypnout a pak vyberte Hibernace.

Poznámka:Pokud zařízení připojená kpočítači (například monitory, tiskárny nebo skenery) nefungují správně po probuzení zrežimu spánku nebo hibernace, budete asi muset zařízení odpojit aznovu připojit nebo restartovat počítač. Měli byste se také ujistit, že máte pro všechna zařízení nejnovější ovladače.

FAQs

Jaký je rozdíl mezi režimem spánku a Hibernací? ›

Režim hibernace využívá méně energie než režim spánku a je obvykle dostupný u notebooků. Obnovení trvá o něco déle než u režimu spánku, ale po opětovném zapnutí počítače se obnoví vše do stavu, v jakém jste skončili. Režim hibernace použijte v případě, že na delší dobu nebudete používat osobní počítač.

Jak zabránit vypnutí počítače? ›

V Editoru místních zásad skupiny se proklikejte stromovou strukturou menu na »Konfigurace počítače | Nastavení systému Windows | Nastavení zabezpečení | Místní zásady | Možnosti zabezpečení«. Zde najděte položku »Vypnutí: Povolit vypnutí systému bez nutnosti přihlášení«.

Jak správně vypnout počítač? ›

Pokud chcete vypnout počítač ve Windows 10, vyberte tlačítko Start , vyberte tlačítko napájení a potom vyberte Vypnout.

Proč vypínat počítač? ›

Ideální však není ani stav, kdy systém běží neustále. Vedle rychlejšího opotřebení různých komponent je potřeba brát v úvahu i spotřebu elektrické energie i možné riziko požáru. A právě důraz na snižování spotřeby elektřiny vede k tomu, že se doporučuje počítač při odchodu z práce vypínat.

Jak povolit režim hibernace? ›

Režim hibernace
 1. Na hlavním panelu vyberte Hledat, zadejte Ovládací panely a vyberte ho z výsledků.
 2. Vyberte Systém a zabezpečení.
 3. V části Možnosti napájení vyberte Změnit, co tlačítka napájení dělají.
 4. Vyberte Změnit nastavení, která jsou momentálně nedostupná.
 5. V části Nastavení vypnutí vyberte Hibernace.

Jak správně vypínat notebook? ›

Vypnutí notebooku či stolního počítače ve Windows 10 provedete následovně. Nabídka Start – vlevo ikona Napájení a volba Vypnout.

Jak probudit počítač z hibernace? ›

Řešení Chcete-li probudit počítač nebo monitor z režimu spánku, hibernace nebo pohotovostního režimu, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. Pokud to nefunguje, probuďte počítač stisknutím tlačítka napájení. POZNÁMKA: Monitory se probudí z režimu spánku, jakmile detekují videosignál z počítače.

Jak vypnout počítač za určitý čas? ›

Když přes spouštěč (Win+R) zadáte příkaz shutdown /i, otevře se dialogové okno vzdáleného vypnutí. Do něj musíte zadat název počítače, zvolit dobu do vypnutí a napsat libovolný komentář. Doba vypnutí zde může být nejvýše 999 sekund.

Jak vypnout počítač na dálku? ›

V levém sloupci postupně klikněte na: Konfigurace počítače | Nastavení systému Windows | Nastavení zabezpečení | Místní zásady | Přiřazení uživatelských práv. V právem sloupci vyhledejte položku "Vynutit vypnutí ze vzdáleného systému".

Jak zakázat hibernaci ve Windows 10? ›

Napište [Nastavení napájení a režimu spánku] do panelu hledání Windows ① a pak klikněte na [Otevřít]②.
 1. Vyberte [Další nastavení napájení]③.
 2. Vyberte [Po stisku tlačítka napájení]④.
 3. Klikněte na [Změnit nastavení, které nyní není k dispozici]⑤.
 4. Zaškrtněte políčko hibernace v nastavení vypnutí⑥ a pak zvolte [Uložit změny]⑦.
Jan 31, 2022

Jak nastavit uspání počítače? ›

Pokud chcete upravit nastavení napájení a režimu spánku v Windows 10, přejděte na Start a vyberte Nastavení > System > Power & sleep. V části Obrazovka vyberte, jak dlouho má vaše zařízení čekat před vypnutím obrazovky, když ho nepoužíváte.

Proč se nechce vypnout počítač? ›

Současným stiskem tlačítek Ctrl + Alt + Delete na klávesnici vyvolejte nabídku Správce úloh, klávesou Tab se přesuňte na tlačítko Vypnout a potvrďte volbu klávesou Enter. Stejným způsobem pomocí kláves Tab a Enter potvrďte volbu Vypnout i v následném potvrzovacím okně.

Jak často vypínat notebook? ›

Nejoblíbenější notebooky

Hibernace je ale lepší, když ntb nepoužíváš delší dobu. Ničemu neškodí, pokud tedy nemáš SSD - tam by teoreticky mohla snižovat životnost. Mám klasický HDD a notebook zapínám jednou denně a každý večer vypínám.

Jak uspat počítač zkratka? ›

Režim spánku lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky fn+f3.

Co všechno vypnout ve Windows 10? ›

Průměrně znalému uživateli zpravidla až tak užitečné nebývají a navíc mohou systém zpomalovat. Nastavení – Systém – Oznámení a akce, to je cesta, na jejímž konci můžete vypnout nejen zobrazování tipů z Windows, ale také oznámení všech aplikací.

Jak dlouho vydrží notebook v režimu spánku? ›

Podle mého názoru vydrží v režimu spánku (tj. jen zaklapnutý, ale nevypnutý, na aku) řádově jen dny.

Co je to hibernace? ›

Hibernace, některé zdroje uvádějí též hybernace, česky zimní spánek, je specifická reakce živočichů na zimní období. Hibernující živočich přečkává v klidovém stavu a při útlumu fyziologických procesů ve vhodném úkrytu, zvaném hibernakulum, nepříznivé zimní období.

Jak funguje rezim spánku? ›

Režim spánku je úsporný režim, který uvede počítač do pohotovostního režimu a který lze zapnout v nastavení napájení a režimu spánku. V režimu spánku se veškerá práce uloží a napájení se použije pouze k zajištění uložených dat.

Jak udělat aby se notebook při zavření nevypnul? ›

Spusťte vyhledávání (Win+S), zadejte zavření krytu a zvolte nabízenou možnost Změnit akci prováděnou při zavření krytu. Zde uprostřed okna u položky Při zavření víka zvolte Neprovádět žádnou akci a uložte změny. Díky tomuto snadnému nastavení už se vám notebook při zavření nevypne.

Jak stahovat v režimu spánku? ›

Při režimu spánku stahovat nelze. Takže z neznalosti považuje za spánek pouhé zhasnutí obrazovky.

Jak vypnout PC přes klávesnici? ›

Alt + F4 = Slouží pro vypnutí nebo restartování počítače. Když klávesovou zkratku nepoužijete na ploše, ale nad nějakou aplikací, dojde k jejímu uzavření. Ctrl + Alt + Del = Rychlá nabídka pro spouštění Správce úloh, odhlášení, uzamknutí počítače, přepnutí uživatele, změnu hesla nebo restartování a vypnutí.

Jak oživit notebook? ›

(Pokud je notebook v režimu spánku příliš dlouho, přesune napájení ze spánku do hibernace a obnovit jej můžete pouze stisknutím zapínacího tačítka.) Pokud problém přesto přetrvává, stiskněte a podržte zapínací tlačítko po dobu 15 sekund, než se notebook natvrdo vypne.

Jak probudit obrazovku? ›

Pokud chcete probudit obrazovku, použijte jednu z následujících klávesových zkratek: Windows klávesy s logem + P nebo Ctrl + Alt + Del.

Jak spustit zavřený notebook? ›

Abyste to provedli, přejděte do Nastavení napájení. Tam se ve Windows 10 dostanete přes »Nastavení | Nastavení a režim spánku«. Zde najdete »Související nastavení | Další nastavení napájení«, přes které se stejně jako ve Windows 7 dostanete do Ovládacích panelů, konkrétně do »Možnosti napájení«.

Jak nastavit vypnutí PC po stahování? ›

Stiskněte tlačítko Start, a do kolonky vyhledávání napište text Plánovač úloh. Tuto vyhledanou aplikaci pak otevřete. V pravé části aplikace zvolíte v menu Vytvořit základní úlohu. Do kolonky Akce napište třeba Automatické vypínání či jiný název, dle vašeho přání.

Jak udělat shutdown? ›

Chcete-li nastavit časovač vypnutí, nejjednodušší způsob bude použít příkaz shutdown.
 1. Nejdříve musíte otevřít příkazový řádek, Command Prompt nebo CMD. To můžete udělat přes vyhledávání v levé dolní části obrazovky.
 2. Objeví se černé okno, do kterého můžete psát. Nyní použijeme příkaz shutdown (v překladu vypnutí).
Jan 27, 2021

Jak nastavit automatické zapnutí počítače? ›

Aby se počítač po opětovném zapojení energie automaticky zapnul, musíte navštívit tzv. UEFI/BIOS a zde povolit položku s názvy jako AC Power Recovaery, AC/ Power Loss nebo After Power Loss. Zde to bude trochu složitější, protože výrobci nevyužívají jednotný název pro tuto funkci.

Jak probudit PC na dálku? ›

Pokud chceme zapnout počítač na dálku, tak k tomu musíme využít technologie s názvem "Wake on LAN (zkratka WOL, WoL), jenž umožňuje zapnutí počítače přes síť (samozřejmě, že počítač musí být připojen do síťě a to buď kabelem anebo Wifi).

Jak restartovat vzdálenou plochu? ›

Požadovaný restart počítače přes vzdálenou plochu provedete pomocí stisku kombinace kláves CTRL+ALT+END, díky čemuž se Vám zobrazí typické dialogové okno, ve kterém naleznete také položku VYPNOUT. Po stisku tohoto tlačítka zvolíte volbu RESTART a Vámi zvolený úkon bude proveden.

Jak vypnout automatické vypnutí počítače? ›

V systému Windows stačí stisknout klávesovou zkratku Win+R, či začít psát do vyhledávače programů Spustit. Úkon provádějte jako Administrátor (kliknutím pravým tlačítkem a výběrem Spustit jako administrátor). Kde shutdown s argumentem /s je příkaz počítači na vypnutí.

Jak odstranit hibernaci? ›

Vypnutí hibernace a smazání hiberfil. sys
 1. Jdi do Start menu, napiš “cmd” a spustit jako Správce.
 2. napiš “powercfg.exe -h off”
May 16, 2010

Co je to hybridní režim spánku? ›

Hybridní režim spánku – kombinace režimu spánku a hibernace. Všechny otevřené dokumenty a programy se vloží do paměti a pevného disku a počítač se přepne do úsporného režimu. To umožňuje rychle pokračovat v práci. Pokud dojde k výpadku napájení, systém Windows může obnovit vaši práci z pevného disku.

Jak vypnout režim s Windows 11? ›

Přepnutí z režimu S v Windows
 1. Na počítači se systémem Windows 11 v režimu S otevřete Nastavení > Systém >Aktivace.
 2. V části Přepnout na Windows 11Pro vyberte Přejít do Storu. ...
 3. Na stránce označené Přepnout z režimu S (nebo podobně), která se zobrazí v obchodě Microsoft Store, vyberte tlačítko Získat.

Jak vypnout vypínání obrazovky? ›

Pomocí několika jednoduchých kroků si vše můžete nastavit podle sebe.
 1. Stiskněte klávesu [Menu] a z nabídky vyberte Nastavení. ...
 2. Pokračujte do sekce Zobrazení. ...
 3. Rozbalte položku Interval vypnutí obrazovky. ...
 4. Vyberte požadovaný čas, po jehož uplynutí bude obrazovka vypínána. ...
 5. Stisknutím tlačítka [Zpět] uložíte nastavení
Aug 23, 2011

Co mám dělat když se mi sekne počítač? ›

Pomůže zpravidla jen restart resetovacím tlačítkem na skříni, nebo vypnutí a zapnutí počítače. (Nemá li vás počítač tlačítko pro reset, vypnete jej, když podržíte vypínací tlačítko déle než 5 sekund) V mnoha případech může při zaseknutí dojít k samovolnému restartu počítače.

Jak odseknout počítač? ›

Stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + DELETE, chcete-li odemknout počítač.

Co dělat když se mi zasekne notebook? ›

Jak vyřešit nereagující notebook? Mělo by fungovat to, že podržíte delší dobu vypínací tlačítko (delší dobu je něco mezi 4 až 10 sekundami). Což by mělo vést k tomu, že se notebook vypne (přijdete o cokoliv co jste měli rozpracované a neuložené) a po novém zapnutí se Windows/Linux kompletně znovu spustí.

Jak vypnout notebook HP? ›

Vypnutí nebo restartování počítače
 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Windows v levém dolním rohu.
 2. Vyberte možnost Vypnout nebo odhlásit a poté klikněte na tlačítko Vypnout.

Jak vypnout režim spánku Android? ›

V telefonu otevřete aplikaci Nastavení. Nerušit. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu.

Co dělá Ctrl Alt F4? ›

Alt + F4 a Ctrl + W

Uzavřít aplikaci lze použitím myši a kliknutím v okně vpravo nahoře na křížek.

Co to je Alt F4? ›

Informace o zkratce '(Fn) ALT+F4'

Význam: Zavření okna.

Co znamená Ctrl Z? ›

Informace o zkratce 'CTRL+Z'

Význam: Vrátit zpět. Zrušení poslední akce.

Jak zabránit sledování počítače? ›

Jděte to „Nastavení", pak „Soukromí" a přejeďte dolů na reklamy („Advertising"). Tam swipněte tlačítko „Limit Ad Tracking" (Omezit sledování). Když je tato funkce vypnutá, umožňujete firmám sledovat chování vašeho browseru (přidělení unikátního ID).

Jak optimalizovat počítač? ›

Výkon můžete zlepšit, pokud na počítači uvolníte místo na disku.
 1. Kontrola, jestli je na disku dostatek místa.
 2. Odstranění dočasných souborů pomocí Inteligentního úložiště
 3. Zapnutí a konfigurace Inteligentního úložiště
 4. Spuštění nástroje Vyčištění disku.
 5. Odinstalování aplikací, které už nepoužíváte.

Co je to režim spánku? ›

Režim spánku je úsporný režim, který zastaví všechny akce v počítači. Všechny otevřené dokumenty a aplikace jsou přesunuty do systémové paměti (RAM) a počítač přejde do stavu s nízkou spotřebou energie. Je to podobné pozastavení filmového DVD. Počítač je stále zapnutý, ale spotřebovává méně energie.

Jak funguje režim spánku? ›

Režim spánku je úsporný režim, který uvede počítač do pohotovostního režimu a který lze zapnout v nastavení napájení a režimu spánku. V režimu spánku se veškerá práce uloží a napájení se použije pouze k zajištění uložených dat.

Jak nastavit hibernaci? ›

Nastavení režimu spánku a hibernace

Pro podrobnější nastavení musíte kliknout na položku »Další nastavení napájení« v dolní části okna. V dalším nastavení napájení přejděte na možnost »Nastavení tlačítek napájení« a v části »Nastavení vypnutí« zaškrtněte »Přepnout do režimu hibernace«.

Jak dlouho trvá hibernace? ›

Hibernují nejčastěji od října do dubna, před zimou se řádně vykrmí a na zimu si pak ještě nanosí do doupěte nějakou potravu jako zásobu, kterou konzumují, když se občas v průběhu spánku probudí. Ježci si na zimu budují doupě, které musí být dostatečně izolované.

Jaké zvíře spí nejdéle? ›

Rekordman spí 20 hodin

Zatímco u lidí je průměrná doba spánku 8 hodin za den, ve zvířecí říši existují rekordmani, kteří toho naspí výrazně méně, nebo naopak výrazně více. Bezkonkurenčně největším spáčem je netopýr, který spí téměř 20 hodin denně.

Jak zrušit uspání počítače? ›

Pokud chcete upravit nastavení napájení a režimu spánku v Windows 10, přejděte na Start a vyberte Nastavení > System > Power & sleep. V části Obrazovka vyberte, jak dlouho má vaše zařízení čekat před vypnutím obrazovky, když ho nepoužíváte.

Videos

1. COMPUTER | Jak nastavit časovač vypnutí počítače | ADI
(ADISLAV)
2. Je vhodné počítač vypínat, nebo ho stačí uspat?
(GeekBoy - Extra)
3. Jak NASTAVIT VYPNUTÍ POČÍTAČE | Návod | Windows 10 / PC
(Jak se co dělá?)
4. Co když nebudete vypínat počítač?
(Grizlik :D)
5. Windows 10 - Jak zrušit režim spánku na stolním PC a notebooku?
(Adolf Pupík)
6. Jak VYPNOUT AUTOMATICKÉ SPOUŠTĚNÍ PROGRAMŮ při ZAPNUTÍ POČÍTAČE | Návod | WIN 10 / PC
(Jak se co dělá?)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 02/16/2023

Views: 6711

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.